You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Återförsäljare Göteborg förekomma De ekonomiska konsekvenserna och tillämpbarhet

Abercrombie And Fitch Återförsäljare Göteborg förekomma De ekonomiska konsekvenserna och tillämpbarhet

Abercrombie And Fitch Återförsäljare Göteborg

Vi presenterar en detaljerad beskrivning av en modell beräkning baserad på den gröna funktions formalismen för interaktionen elektron-core-hål fasta ytor. Det omfattar bulk- och yttillstånden och tillåter en exakt lösning för kontakt exciton problemet. Bindande energier, oscillator styrkor, vågfunktioner och absorptionskoefficienten utvärderas utan approximationer för olika yta orienteringar av en enkel kubisk gitter. En stor förbättring av exciton bindningsenergi erhålls i vissa situationer, medan det i andra bindning trycks helt i de första planen, och en 'död skikt' resultat. Den enkla och exakta modellen ger en inblick i ett brett utbud av fysiska situationer Abercrombie Outlet Online och experimentella resultat. Denna uppsats modeller ofullkomliga inspektionsreglerna för ett system med en ändlig operativ tidskrav. Två typer av underhållspolicy beaktas: den i vilken ett larm (positiv kontroll) följs av en kontroll av giltigheten av larmet mot en extra kostnad, och om systemet är bra det fortsätter i tjänst och om inte det är pensionerad; och den där en positiv kontroll leder till pensionering av systemet oavsett den verkliga systemtillståndet. Falskt negativa kontroller kan också förekomma. De ekonomiska konsekvenserna och Abercrombie And Fitch Återförsäljare Göteborg tillämpbarhet av denna politik är olika, men de matematiska analyser av modellerna är relaterade. Vi tillåter också aperiodisk inspektion. Modellerna vi beskriver är generella och tillåter en att undersöka alternativ underhållsplanering för system som är nära pensionsåldern.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker