You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Casting Sweden undersöka vilka faktorer som påverkar individens

Abercrombie And Fitch Casting Sweden undersöka vilka faktorer som påverkar individens

Abercrombie And Fitch Casting Sweden

Inledning: En kvalitativ studie genomfördes för att undersöka vilka faktorer som påverkar individens säkerhet beteende på arbetet. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare från en rad olika yrken. Resultat: Analysen avslöjade flera organisatoriska och sociala faktorer som förklarar varför individer engagera sig i osäkra Abercrombie And Fitch Casting Sweden arbetsmetoder. Slutsatser: Påverkan av organisatoriska / sociala faktorer om säkerhet beteende diskuterades. Resultaten tyder på att viktiga organisatoriska faktorer, förutom jobb design och tekniska system, kan förbises när identifiera orsakerna till arbetsplatsolyckor. Sådana faktorer inkluderar tidig socialisering, och behovet av att skildra en positiv bild. Påverkan på Bransch: Konsekvenserna för ledning och industri diskuteras. En nedre gräns erhålls för tidsmedelvärdet av autokorrelationsfunktionen för en fas funktion X (q1, ..., Pn), definierad för kanoniska ensembler av klassiska system. Detta nedre gräns uttrycks i termer av medelvärden involverar konstanter i rörelse av de system som anses. Det visas att olikheten härrör kan användas för att fastställa Abercrombie And Fitch Sweden att, för vissa system, är en given fas funktionen inte ergodisk. Den kvant- statistiska mekanisk version av dessa resultat diskuteras. Som ett exempel visas det att z-komponenten av magnetiseringen inte ergodisk i XY-modellen av en rak kedja spins u0026 lt; img height = '35' border = '0' style = 'vertikal-align: bottom' width = '11' alt = '' title = '' src = 'http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-0031891469901852-si1.gif' u0026 gt ;.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker