You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Outlet på elastohydrodynamisk plast svar den I

Abercrombie And Fitch Outlet på elastohydrodynamisk plast svar den I

Abercrombie And Fitch Outlet

Maxwells ekvationer bestämma att en formad elektromagnetisk puls i vakuum kan vara en azimutiskt polariserad (ap) cylindriska vektor (CV) strålen. Hög-order övertoner generationen Abercrombie And Fitch Outlet (HHG) av ap-CV stråle effektivt kan ge hårda röntgenfotoner (u0026 lt; img height = '13' border = '0' style = 'vertikal-align: bottom' width = '81' alt = 'Visa MathML källan' title = 'Visa MathML källan' src='http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0030401812012990-si0009.gif'u0026gt;ℏω∼103−4eV). Genom att kontrollera relativa positioner atomer till axel drivande laserpuls, kan vi justera genererade HHG spektrum och den tidsmässiga formen av den drivna pulsen. Beräkningar bekräftar att varaktigheten av drivna puls kan uppnås till sub-femtosecond nivå. Detta är en grundläggande studie om elastoplastiska svars egenskaper ett trähus för vindlast. Dess syfte är att diskutera effekterna av återkraftegenskaper på elastohydrodynamisk plast svar den. I studien, är ett trähus med två våningar utsatt tid och historia analyser utförs för 1: a modala modellen på antagandet att den 1: a läget i huset är linjär. Retur perioder av vind åtgärder är 50 till ca 500 år. Följande steg används för att diskutera frågor. Först var fall av bi-linjär typ återställande kraft och slip typ återställande kraft utsatt och deras svarsegenskaper analyseras i Abercrombie Fitch Malmö grunden. För det andra, är flera fall av hybrid typ återställa kraftegenskaper som kombineras bilinjär typ och slip typ utsatt.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker