You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Stockholm det sociala En alternativ sociala miljömässiga

Abercrombie And Fitch Stockholm det sociala En alternativ sociala miljömässiga

Abercrombie And Fitch Stockholm

Det finns nu en uppsjö av publicerade socialt kritiska redovisnings dikter som kan vara relevanta för undervisning ändamål. Denna korta bidrag syftar till att dela några personliga reflektioner på upplevelsebaserat lärande genom poesiläsning, för att föra in det sociala. En alternativ sociala, miljömässiga och 'etisk' bokförings pedagogik kan innehålla 'Poetic Konton'. Oavsett ens egen kärlek eller hat mot poesi, läsaren ges utrymme för Abercrombie And Fitch Stockholm oförmedlad läsning. Kraften i ord (och dess bildspråk) kan bidra till att berika känsloladdade sensibilitet, möjliggöra en breddad redovisning (och kursplaner) diskurs och uppmuntra utövandet av unboxed kritiskt tänkande. En original- dikt av examen / elevens 'promenader' -Av ändra perspektiv-erbjuds då. Flera kopparlegeringar gneds mot stål, krom GALVANI och tantal på glidhastigheter på 1,7 ms-1 utan smörjmedel. Den friktion, förslitning, metallöverföring och repning tendenser observerades i syfte att korrelera dessa med egenskaperna för alloys.Except för aluminiumbrons och svetsade overlay roterande bandmaterial, hårdare legeringar visade mindre slitage. Metal överföring, repning (grova avlagringar) och friktion befanns inte korrelerar med någon egendom. Ett försök gjordes sedan tillskriva beteende till speciella mikrostruktur, kristallorientering, ömsesidig löslighet och ställning i det periodiska systemet, men ingen trend var found.Heavy var överföringen inte vanligtvis förknippas med hög slit och grova avlagringar var inte vanligtvis förknippas med någon Köpa Abercrombie av dessa fenomen .
0 Kommentarer


Säg vad du tycker