You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Storlekar ordning med F R F R

Abercrombie And Fitch Storlekar ordning med F R F R

Abercrombie And Fitch Storlekar

Denna uppsats redovisar resultaten av geokemisk provtagning och modellering av lakvatten från en kromitmalmen bearbetningsrester (Copr) högen Abercrombie & Fitch Stockholm i regnvatten infiltration. Avfallet högen ligger i norra England och består av 800.000 m3 avfall. PH hos färsk lakvatten är liknande den i en lösning i jämvikt med portlandit Ca (OH) 2, vilket är en huvudbeståndsdel av avfallet. Den in-gasningen av CO2 (g) bringar pH för lakvattnet till droppe längs dräneringsdike och kalcit utfällning att inträffa. Omfattningen av in-gasning beror på flödeshastigheten inom dräneringsdike. Upplösningen av fasta lösningar som innehåller rester kromat sannolikt styra kromat koncentrationer inom lakvattnet. Vi föreslår ett bigravity analog av F (R) F (R) gravitationen. Vår konstruktion bygger på senaste ghost fria massiva bigravity där ytterligare skalära fält läggs och motsvarande konforma omvandlingen genomförs. Det visar sig att F (R) F (R) bigravity är lättare att formulera i termer av hjälp skalärer som explicit presentationen i form av F (R) F (R) är ganska besvärligt. Den konsekventa kosmologiska rekonstruktion ordning med F (R) F (R) bigravity utvecklas i detalj, visar möjligheten att Abercrombie And Fitch Storlekar realisera nästan godtyckliga fysiska universum evolution med konsekvent lösning för andra mått. De exempel på accelererande universum som inkluderar fantom, kvintessensen och ΛCDM accelerationen är utarbetade i detalj och deras fysikaliska egenskaper diskuteras kortfattat.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker