You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Sverige 2012 har varit en betydande strukturell faktor

Abercrombie And Fitch Sverige 2012 har varit en betydande strukturell faktor

Abercrombie And Fitch Sverige 2012

Vi anser att problemet med att undersöka 'struktur' i en uppsättning punkter i high-dimensionell rymd (npoints ind-dimensionell euklidiska rymden) whenn u0026 nbsp; ⪡ u0026 nbsp; d. Analysen av sådana datamängder är ett notoriskt svårt problem i både kombinatorisk optimering och statistik på grund av en exponentiell explosion ind. En randomiserad icke-linjär projektion metod presenteras som mappar dessa observationer till en låg-dimensionell rymd, medan cirka bevara framträdande dragen i de ursprungliga uppgifterna. Klassiska statistiska analyser kan sedan appliceras, och resultaten från de många lägre dimensionella projicerade utrymmen kombineras för att ge information om den höga dimensionella strukturen. Vi tillämpar våra reduktionsdimension tekniker på ett problem mönsterigenkänning involverar PET scan hjärnvolym. En analys med hjälp av reserver som ett mått på resurs överflöd antyder att naturresurs överflöd inte har varit en betydande strukturell faktor för ekonomisk tillväxt på sjuttiotalet och åttiotalet. Historien bakom effekten av naturresurser på den ekonomiska tillväxten är komplex att typiska tillväxt regressioner inte fångar väl. Preliminära uppgifter tyder på att naturresurser kan påverka den ekonomiska tillväxten genom båda 'positiva' och 'negativa kanaler.' Potential omvänd kausalitet löper från dessa 'kanaler' till bränsle och mineralreserver Abercrombie Outlet San Jose ytterligare komplicerar analysen. Jag förmodar Abercrombie And Fitch Sverige 2012 att, som de ekonomiska historiker föreslår, beror förmågan hos ett land för att utnyttja sin resursbas kritiskt på vilken typ av inlärningsprocessen inblandade.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker