You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Sweden i utvecklingen av förnybar och hållbar

Abercrombie And Fitch Sweden i utvecklingen av förnybar och hållbar

Abercrombie And Fitch Sweden

Denna uppsats utvecklar ramverk vägledning för ingenjörer hållbar energi. Denna vägledning kan betraktas samtidigt tittar mot vissa möjliga genombrott lösning för utveckling av hållbara energisystem. Forskningen analyserar och hänvisar kärn TRIZ baserade arbeten relaterade till hållbarhet, energiscenarier och ekoeffektivitet. Det samar avser TRIZ filosofi, metoder och verktyg inom sfär av energi och hållbarhet. Den föreslår riktlinjer i en tabelldiagram form som kan hjälpa ingenjörer som ett ramverk i utvecklingen av förnybar och hållbar Abercrombie And Fitch Sweden energi relaterade framtida framsteg. Det ger mest sannolika lösningen riktningar för att bilda den rätta konceptuella lösningen innan du hämtar in detaljkonstruktionssteg. Mot slutet, föreslås ett metodflödesschema för att använda den utvecklade ramverket. En allmän struktur föreslås för en underliggande konceptualisering av världen som är särskilt väl lämpad för språkförståelse. Den består av en uppsättning grundläggande teorier om ett mycket abstrakt karaktär. Några av de viktigaste av dessa diskuteras i synnerhet kärn teorier som explicate begreppen system och siffran mark relation, våg, förändring, kausalitet och målinriktat beteende. Dessa teorier är för abstrakt för att införa många begränsningar på de enheter och situationer som de tillämpas på; snarare deras huvudsakliga syfte är att skapa en grund för en rik vokabulär för att prata om enheter och situationer. Det faktum att kärn teorierna tillämpas så allmänt innebär att de ger Återförsäljare Abercrombie Sverige många områden av diskurs med ett rikt ordförråd.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker