You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Sweden Kungsbacka den högre förhållande en storleksordning av

Abercrombie And Fitch Sweden Kungsbacka den högre förhållande en storleksordning av

Abercrombie And Fitch Sweden Kungsbacka

Detta paper rapporter om snabba tunga jonstråle inducerad epitaxiell kristallisering av ett begravt Si3N4 skikt. Transmissionselektronmikroskopi och utvalda området diffraktionsmönster används för att studera epitaxiell tillväxt av begravda Si3N4 lagret. Vi observerar Abercrombie Fitch Göteborg bra epitaxiell kristallisation vid 150 u0026 nbsp; ° C och 200 u0026 nbsp; ° C, respektive för 70 u0026 nbsp; MeV Si och 100 u0026 nbsp; MeV Ag joner vid en jon fluens av 1 u0026 nbsp; × u0026 nbsp; 1014 u0026 nbsp; joner u0026 nbsp; cm-2. Att omkristallisering uppnås vid en lägre temperatur för Si joner tillskrivs den högre förhållande (en storleksordning) av den elektroniska kärnenergi förlustvärden jämfört med den för Ag-joner. Den eventuella roll elektroniska och nukleära energiförlustprocesser i mekanismen för omkristallisering har också diskuterats. Syftet med denna uppsats är att studera om offentligt finansierad utbildning kan växa fram som en politisk och ekonomisk jämvikt i ett överlappande generationer ekonomi där själviska agenter rösta för offentlig finansiering av utbildning. Förekomsten av komplementaritet mellan kapital och arbetskraft i produktionsfunktionen innebär att, genom att förbättra kompetensen Abercrombie And Fitch Sweden Kungsbacka hos nästa periods arbetare, ökar den offentliga finansieringen av utbildningen avkastningen på kapitalet. Som ett resultat kommer spararna att stödja ett offentligt finansierat utbildningssystem i syfte att öka deras framtida inkomster. En version av modellen kalibreras med hjälp av amerikanska uppgifter genererar stora andelar av BNP som anslås till utbildning. Därav den icke-altruistiska incitament att stödja offentlig utbildning är kvantitativt viktigt.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker