You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Sweden Online och påverkar i konsumentens första utvärdering

Abercrombie And Fitch Sweden Online och påverkar i konsumentens första utvärdering

Abercrombie And Fitch Sweden Online

Förhållandet Abercrombie Outlet Miami mellan högsta specifika tillväxthastigheter (μmax) bestämda från bakterieräkning och turbidemetric mätningar för en rad bakteriearter undersöks i syfte att bedöma potentialen för turbidemetric metoder i prediktiv mikrobiologi. Två metoder för uppskattning av μmax från turbidemetric data presenteras. En är baserad på absorbans och den andra på transmissionsmätningar. Båda jämförs med uppskattningar som erhållits genom livskraftiga metoder räkna. Kalibreringsfaktorer, en funktion för att avhjälpa den bristande linjäritet absorbansmätningar, och varians stabiliserande transformationer för korrigerade absorbansmätningar och för livskraftiga uppgifter count, bestäms. Slutsatsen är att turbidimetriska mätningar kan användas tillförlitligt för uppskattning av μmax. En modell som anger vilken roll föräldra varumärke attribut övertygelser och påverkar i konsumentens första utvärdering av en brand extension slogs och testades Abercrombie And Fitch Sweden Online med hjälp hypotetiska förlängningar av olika märken. Denna studie tyder en mer framträdande roll för föräldra varumärke attribut föreningar än för moder varumärke påverkar i förlängningen attityd formation som hade förut i litteraturen. Vidare studien dokumenterar betydelsen av en förlängning passform med förälderns bilden medan samtidigt antyder att likheten mellan produktkategorierna förlängningen och föräldern har ingen betydelse i utvärderings förlängning. Chefer rekommenderas att länka anknytningar till moder varumärke attributföreningar och bild i konsumenternas sinnen för större framgång.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker