You are here: Hem -  Abercrombie Butik Stockholm specifika avstånd Projektil avfyrades in i

Abercrombie Butik Stockholm specifika avstånd Projektil avfyrades in i

Abercrombie Butik Stockholm

Föreliggande studie undersökte glykosylering tillståndet av proteiner i lungvävnad hos en cyklofosfamid-inducerad modell av lungfibros hos råttor. I fibrotiska lung, kolhydrat beståndsdelar (totalt hexos, fukos, sialinsyra och hexosamin) salt lösligt, kollagenas, elastas och papain rötas glykoproteiner var betydligt högre jämfört med normala lungor. Intressant, fibrotiska lungvävnader hade högre verksamhet mannosyl, glukosyl-, galaktosyl, sialyltransferaser och fukosyl transferaser än normala lungvävnader. Likaså mannosyl, glukosyl-, galaktosyl, sialyltransferaser och fukosyl transferaser Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm var högre i serum från råttor med fibros än i det från normala. Dessa data indikerar att glykoprotein ämnesomsättningen är signifikant från det normala i djur med interstitiell lungfibros. retardationer och rotationer mättes för fem dubbel slutade eller hantelformade (ds) projektiler som har sfärer åtskilda av en lätt stav vid specifika avstånd. Projektil avfyrades in i sanden vid ungefär 100 m / sek och vid en anslagsvinkel av 10 °. Experimentella data tyder på att för identiska storlekar av sfär, utgångshastighet, anslagsvinkel och projektilmassa, krafter rikoschett är oberoende av intersfärisk avstånd och verkar bero enbart på geometrin av de ledande face.Tests utfördes även med två sfäriska och fem ds projektiler vid olika Abercrombie Butik Stockholm inträdeshastigheter med 5 °, 10 ° och 15 ° vinklar konsekvens och det konstaterades att kratern volymen i sand är proportionell mot den ursprungliga kraften i projektilen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker