You are here: Hem -  Abercrombie Emporia Malmö metod eftersom den inte innebär beräkning

Abercrombie Emporia Malmö metod eftersom den inte innebär beräkning

Abercrombie Emporia Malmö

Många till synes rimliga matematiska modeller av småskaliga ekologiska samspel förutsäga självorganisering dynamisk, sammanhängande och storskaliga rumsliga mönster (t.ex. spiraler). Om sant, skulle sådana mönster har viktiga ekologiska och evolutionära konsekvenser. För det mesta, dock empiriska studier har inte bekräftat deras existens, vilket tyder felaktiga dynamik i modellerna, bristerna i empirisk metodik, eller både och. Argument för kategoriskt avfärda självorganiserade mönstren har baserats på deras antagna känslighet för symmetribrytande stokastiska brus. Men många tänkbara mekanismer för att generera mönster är robusta för buller, och följaktligen symmetribrott är tillräckliga skäl att avfärda dessa självorganiserade mönster. En ny hörn detektor för plana kurvor presenteras i detta dokument. Denna algoritm finner hörna glidande uppsättning av tre rektanglar längs Abercrombie Emporia Malmö kurvan och räkna antalet konturpunkter som ligger i varje rektangel. Denna struktur innehåller mer än en bild av given form som är en nyckel för att hitta alla hörn framgångsrikt. Föreslagen teknik hittades mycket konsekvent med mänsklig visionsystem. Detta är en effektiv metod, eftersom den inte innebär beräkning av cosinus vinkel och krökning. Kriterier för utvärdering av hörndetekteringsalgoritmer föreslås i detta dokument. En jämförande studie av sex hörndetektorer (inklusive föreslagen algoritm) presenteras också. Denna teknik är mycket användbar för att Fitch Abercrombie Sverige upptäcka hörn från bullriga former och naturliga objektgränser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker