You are here: Hem -  Abercrombie Fitch med beräknade utsläppsminskning nivåer i avsaknad

Abercrombie Fitch med beräknade utsläppsminskning nivåer i avsaknad

Abercrombie Fitch

Det ökande antalet internationella miljöavtal (IEAS), och det faktum att under vissa avtal utsläppen har minskat utanför överenskomna målen, ofta ses som framgångshistorier av det internationella samarbetet. Vi menar att framgång endast kan mätas om minskningsmålen enligt en IEA jämförs med beräknade utsläppsminskning nivåer i avsaknad av ett avtal, och utvärderas i termer av kostnader och fördelar. Vi analyserar Osloprotokollet om minskning svavel, vilket visar att detta IEA inte är den stora språng framåt i jämförelse med den beräknade Nash jämvikt och den samhällsekonomiskt optimala. Men visar vi också att enligt Osloprotokollet, mer ambitiösa mål kunde inte ha insett grund av starka freeride incitament. För EU-DEEP projektet, ett europeiskt samfinansierade projektet, som fokuserar på den europeiska energimarknaden, var en prototyp studeras och utvecklas för hantering av resurser som är baserad på transaktionstekniker. Det vill säga, prototypen undersöker alla möjliga fall och för att fatta beslut, för energiledningssystem, vilket generator för att använda vid en viss tid beroende på resultatet av förhandlingar med marknadsmässiga villkor med hjälp agent teknik mellan energi hantera Abercrombie Fitch systemet och de deltagande generatorn. Syftet med denna studie var att undersöka de modeller av förhandlingar, programvara ombud med plattformar som jade, liksom kraven på systemet och för att utveckla en prototyp och Beställa Abercrombie Sverige utvärdera den.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker