You are here: Hem -  Abercrombie Fitch Stockholm Gallerian baserade på resultaten av satstest som

Abercrombie Fitch Stockholm Gallerian baserade på resultaten av satstest som

Abercrombie Fitch Stockholm Gallerian

Bedömningen av förbehandlings effekt på anaeroba rötningsprocessen är i allmänhet baserade på resultaten av satstest, som kan misslyckas i verkligt förutsäga fullskalig anaeroba reaktorer prestanda. Därför, i denna studie, var effekten av alkaliska förbehandling Abercrombie Sverige på rötning av ensilerade sorghum grovfoder utvärderas genom att jämföra resultaten från två halvkontinuerlig CSTR (kontinuerligt omrörd tank Reactor) anaeroba reaktorer. Resultaten visade att ett alkaliskt förbehandlingssteg, innan rötning av ensileras sorghum grovfoder, kan ha en gynnsam effekt både för att förbättra metanproduktion (en ökning med 25% på metanproduktionen observerades, om man jämför med den hos obehandlade sorghum) och i ger mer stabilitet till rötningsprocessen. Den kvalitet och prestanda av en fast oral doseringsform beror på valet av den fasta fasen, formuleringen konstruktion, och tillverkningsprocessen. Potentialen för process-inducerad fast fasomvandlingar måste utvärderas under konstruktion och utveckling av formuleringar och tillverkningsprocesser. Artikeln går igenom kortfattat de grundläggande principerna för polymorfism, definierar klasser av fasomvandling och de underliggande transformationsmekanismerna, och diskuterar respektive kinetiska Abercrombie Fitch Stockholm Gallerian faktorer. De potentiella fasomvandlingar associerade med gemensamma enhetsoperationer som används i tillverkning av fasta orala doseringsformer är markerade. Specifika exempel ges för att illustrera betydelsen av fasta faser, och process-inducerad fasövergångar i formulering och processutveckling.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker