You are here: Hem -  Abercrombie Fitch Sverige Butik Den experimentella apparaturen använder denna princip

Abercrombie Fitch Sverige Butik Den experimentella apparaturen använder denna princip

Abercrombie Fitch Sverige Butik

En optisk mätmetod presenteras för uppskattning av Abercrombie Fitch Sverige Butik en statistisk parameter av ytgrovhet i båda plana ytor och cylindriska ytor. Den experimentella apparaturen använder denna princip består av en He-Ne-laserstråle, en cylindrisk lins, en endimensionell charge-coupled device bildsensor och vissa data-behandlingsanordningar, och den kan mäta intensitetsfördelningen av reflekterat laserljus med fin upplösning av den linjära läge och även kompensera för effekten av cylinderdiameter på de uppmätta data. Genom experimentella undersökningar har Billiga Abercrombie And Fitch Sverige erhållits lämpliga mätförhållanden, och det är verifierat att det nuvarande mätsystem är tillämplig på under processen mäta av ytfinish för höga tonade ingenjörs ytor. För att lösa problemet med fast avfall i Israel, har miljöministeriet formulerat en politik som bygger på en integrerad avfallshantering. Policyn kräver reduktion av avfall vid källan, återanvändning, återvinning (inklusive kompostering), avfall till energi teknik och deponering. På grund av genomförandet av denna politik, var alla de stora soptippar stängts, state-of-the art deponier byggdes, och återvinning har ökat från 3% i början av 1990-talet till nästan 20% år 2003. Mer än 95% av kommunalt fast avfall omhändertas och behandlas på ett miljöriktigt sätt - i jämförelse med endast 10% bara ett decennium sedan. Policyn fördes använda både verkställighet och ekonomiskt stöd ('piska och morot' tillvägagångssätt).
0 Kommentarer


Säg vad du tycker