You are here: Hem -  Abercrombie London medla ett stort antal signalprocesser i

Abercrombie London medla ett stort antal signalprocesser i

Abercrombie London

Kalmodulin (CAM) är en allestädes närvarande Ca2 u0026 nbsp; + receptorprotein medla ett stort antal signalprocesser i alla eukaryota celler. CaM spelar en central roll i regleringen en myriad av cellulära funktioner via interaktion med flera målproteiner. Detta översyn fokuserar på effekten av CAM och CAM-beroende signalsystem i kontrollen av ryggradsdjur celltillväxt, programmerad celldöd och autophagy. Betydelsen av CAM och sammankopplade cam-reglerade system för fysiologi cancerceller inklusive tumörstamceller, och processer som krävs för tumörprogression såsom tillväxt, tumörassocierad angiogenes och metastasering är markerade. Dessutom är den potentiella inriktningen av CAM-beroende signalprocesser för terapeutisk användning diskuteras. Urology har alltid setts som att vara på teknikens framkant och detta har varit särskilt utbrett i de senaste 10 till 15 år med en flytt till robotkirurgi, ökad användning av laserteknik, och stamcellsforskning leder till organregenerering. Urologi har ett antal delområden inklusive pediatrik, urologiska onkologi, njurtransplantation, manlig infertilitet och andrologi, calculi, kvinnlig urologi, neurourology, och trauma och återuppbyggnad. Urologer har ett brett utbud av övnings alternativ från att utföra stora onkologiska Abercrombie London förfaranden med omfattande ombyggnad för att ha ett kontor baserad praktik och utföra endoskopiska fall med Abercrombie Stockholm Adress allt annat däremellan. Subspecialisering blir allt mer organiserad och reglerad.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker