You are here: Hem -  Abercrombie Outlet Miami i en sådan utmanande miljö I

Abercrombie Outlet Miami i en sådan utmanande miljö I

Abercrombie Outlet Miami

På rymdfarkoster direktoratet för flygvapnet Research Laboratory vi är intresserade av att använda detektorer i rymden för övervakning och situationsuppdrag medvetande. Våra främsta intressen är i observationer av objekt både på jorden och i rymden, som var och en har mycket olika bakgrundskrav. Dessutom är rymdmiljön i sig speciellt krävande Abercrombie And Fitch Sverige 2012 av alla sensorsystem som kommer att förväntas arbeta kontinuerligt under långa perioder i en sådan utmanande miljö. I detta tal kommer vi att beskriva några av kraven för drift i rymden (låga temperaturer, långa avstånd, höga strålnings etc.), och en del av den forskning vi har att utföra för att ta itu Abercrombie Outlet Miami med dessa speciella frågor. Theory utveckling och provning är centrala för att främja entreprenörskap som ett vetenskapligt fält. För nästan tre decennier har forskare lånat populära teorier från andra discipliner och anpassat dem till studiet av olika fenomen entreprenörskap. Detta har förbättrat stringens av forskningsresultat. Framtida studier kan uppnå större stringens och relevans genom att ägna större uppmärksamhet åt samband med sina undersökningar. Förstå naturen, dynamik, unikhet och begränsningar av det här sammanhanget kan berika framtida studier. I artikeln beskrivs vanliga problem som uppdagas i senare forskning entreprenörskap vid tillämpningen befintliga och nya teorier till välkända vs växande och nya företeelser. Artikeln föreslår också strategier för att berika kreativ och konstruktiv teoribildning.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker