You are here: Hem -  Abercrombie Outlet Online av dessa villkor Vi drar slutsatsen

Abercrombie Outlet Online av dessa villkor Vi drar slutsatsen

Abercrombie Outlet Online

Våra studier för mjölk utfodring och avvänjningsmetoder för killingar tyder på att barnen kan avvänjas tidigare än den traditionella avvänjnings 3 månaders ålder. Barnen kan framgångsrikt avvänjas vid 9 kg kroppsvikt, 8 veckors ålder eller vid den tidpunkt då minst 30 g / dag av fast foder konsumeras. Avvänjnings chock reduceras när någon av ovanstående kriterier är achived. Begränsad mjölk utfodring uppmuntrade fast konsumtionen med killingar foder. I jämförelse med utfodring mjölk tre eller fyra gånger per dag, utfodring mjölk två gånger dagligen minskade krav arbetskraft, mjölk konsumtion och tillväxt, och ökad effektivitet i viktökning. Om fast foderintag kan stimuleras, är möjligt och ekonomiskt tidig avvänjning. Fördröjd avvänjning är kostsamt och kan vara skadligt för utvecklingen av en funktionell retikulo-våmmen. Osäkerheten omger den relativa säkerheten i kombinations Abercrombie Outlet Online lastbilar med två eller tre trailers, jämfört med dem dra enstaka vagnar. Den här artikeln använder uppgifter om förhållanden som finns i Abercrombie Outlet Miami 5889 dödsolyckorna involverar kombinations lastbilar för att undersöka i vilken utsträckning dessa villkor varierar för de två konfigurationer. Med hjälp av två kompletterande metoder, analys multipel klassificering och automatisk interaktion detektor, utvärderar vi tillsatsen och interaktiva effekterna av dessa villkor. Vi drar slutsatsen att flera långtradare är mer sannolikt att vara inblandade i dödsolyckor i följande villkor: mörker; snö, slask, eller is på vägbanan; medverkan av tre eller flera fordon, framgår åtminstone måttlig trafikvolym; och högre hastighet anläggningar med 65-75 mph gränser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker