You are here: Hem -  Abercrombie Outlet San Jose cellviabilitet in vitro TRAIL inducerade en

Abercrombie Outlet San Jose cellviabilitet in vitro TRAIL inducerade en

Abercrombie Outlet San Jose

Resultaten presenteras för underljudsvindtunnelexperiment utförda på en två graders frihetsvingsektion med en strukturell, Abercrombie Outlet San Jose Freeplay-typ olinjäritet i pitching frihetsgraden. Experimenten demonstrera effekten av den freeplay på aeroelastisk respons, inklusive förekomst av gränscykel fladder för specifika parameterkombinationer. Undersöks effekterna av variationer i både freeplay längd och frekvensförhållande på det underliggande linjära systemet för både den dämpade och den gränscykel svaret. Tidsangivelserna i dämpade svar används för att uppskatta frekvens och dämpningsvärden, samt att förutse kritiska fladder hastigheter. Amplituden och frekvensen av LCO svaret presenteras för tre olika Freeplay längder och fem frekvensförhållanden. Humant granulosa tumörcell (GCT) linjer (KGN och COV434) användes för att fastställa de kombinatoriska effekter av TRAIL behandling och en proteasom-inhibitor på Abercrombie And Fitch Återförsäljare Sverige cellviabilitet in vitro. TRAIL inducerade en liten, men konsekvent, minskad lönsamhet för båda cellinjer, och farmakologisk hämning av proteasom-aktivitet, med hjälp av Z-LLF-CHO (Z-LLF), synergistiskt förbättrad TRAIL-inducerad förlust av livskraft. Denna förbättrade sensibilisering associerades med uppreglering av en TRAIL-receptor, DR5 och pro-apoptotiska Bax. Riktad sänkning av p53 uttryck visade att förmågan av Z-LLF att förbättra DR5 och Bax uttryck sker oberoende av p53-aktivitet. Dessa studier understryker potential att utvecklas riktade behandlingar för GCT som använder etablerade cellinjer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker