You are here: Hem -  Abercrombie Shop Sweden deras smorda efterföljare Den internationella spridningen

Abercrombie Shop Sweden deras smorda efterföljare Den internationella spridningen

Abercrombie Shop Sweden

Under det senaste årtiondet har ett antal val i postkommunistiska regimer uppflugen mellan demokrati och diktatur ledde till seger liberala oppositioner över intoleranta etablerade eller deras smorda efterföljare. Den internationella spridningen av dessa val- revolutioner speglar samspelet mellan fem faktorer: den långsiktiga utvecklingen av det civila samhället, utökade möjligheter till demokratisk politisk förändring, uppkomsten av samarbetsnätverk bland internationella demokratifrämjare, regionala exportörer av demokrati och lokala motsättningar, och slutligen , noggrann tillämpning av en val- inställning till regimen övergång. Den tvär nationella diffusion av valperioden modellen i denna region, kan dock ha sin gång, Abercrombie Fitch Tröja till stor del på grund av mindre stödjande lokala och internationella förhållanden. Denna uppsats granskar de viktigaste teorier och metoder som används för flera attribut beslutsfattande i en suddig Abercrombie Shop Sweden miljö. Fuzzy flera attributbeslut involverar två processer, betyg och rangordning av alternativen. Om ratingresultaten är skarpa sedan rankningen proceduren blir okomplicerad; därmed, är betoningen av detta papper på att få skarpa betyg efter alternativ. För att underlätta beslutsfattaren att uttrycka hans / hennes attributpreferenser, nya kravframtagning tekniker för att bestämma attribut betydelse föreslås. Dessa tekniker varierar från statistiska att skalningsmetoder baserade på språkliga variabler, och så möjliggöra en mer mångsidig elicitation förfarande samt att ge skarpa preferenser.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker