You are here: Hem -  Abercrombie Stockholm Gallerian sticklingar utsläpp hade upphört Eventuella priser

Abercrombie Stockholm Gallerian sticklingar utsläpp hade upphört Eventuella priser

Abercrombie Stockholm Gallerian

Effekterna av urladdade borr sticklingar kontaminerade med oljebaserade borrvätskor på makrobentos kring flera Nordsjöolja-produktionsplattformar är väldokumenterade. Områden av biologisk effekt som sträcker sig från högt modifierade bentiska samhällen, genom övergångszoner med ostörda zoner har identifierats och karakteriseras. Resultaten presenteras i en serie Abercrombie Stockholm Gallerian av studier vid oljefältet Murchison som indikerar partiell återhämtning av makrofaunasamhällen runt produktionsplattform efter sticklingar utsläpp hade upphört. Eventuella priser av återvinning av drabbade makrobent samhällen runt produktionsplattformar diskuteras i termer av ihållande olja i borr sticklingar samt procentsatsen för nedbrytning av oljan och dess giftiga komponenter. Wright och Lynch (1995) föreslår att det medium som bäst kommunicerar den typ av attribut är det ett mest kongruent med den typen av information. Denna uppsats sträcker sig på detta medium kongruens hypotes genom att undersöka effekterna av word-of-mouth (WOM) meddelande om WOM mottagarens betyg av sök och tilltro attribut i två olika servicesammanhang. Resultat från två experiment tyder på att negativ WOM (men inte positiv WOM) är mer effektiva för att ändra bedömningen av trovärdighet attribut än för sökandet Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm attribut för obekanta varumärken. Detta fynd innebär att marknadsförare av sådana obekanta varumärken måste ha olika strategier för att hantera effekterna av negativ WOM på olika attributtyper.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker