You are here: Hem -  Abercrombie Stockholm Sweden särskilda absorption som observerats med åtskilda

Abercrombie Stockholm Sweden särskilda absorption som observerats med åtskilda

Abercrombie Stockholm Sweden

Denna studie undersöker variablerna i samband med samrådsbeteende inom NHS 256 män och kvinnor i åldrarna 16-45 och registrerade hos en GP. Fokus ligger på långsiktiga effekter snarare än på de omedelbara fällnings av ett samråd och därmed beroende variabeln är den ett år samråds takt. De prediktorvariabler inkluderar predisponerande, möjliggöra och behöver faktorer. Det visar sig att inte bara kvinnor konsul oftare än män, men även de korrelat till primärvården utnyttjande skiljer mellan könen. Hälsotillstånd (behov) och sociala roll faktorer (inklusive föräldraskap och civilstånd) visar sig vara viktigare för män, medan psykologiska anlag är av större betydelse bland kvinnor i denna inställning. Konsekvenserna av dessa resultat diskuteras. Kortfristiga skillnader i norrskensradio absorption i konjugat regioner undersöks genom särskilda absorption som observerats med åtskilda riometer system på Great Whale River och Byrd. Det är visat att en del av de observerade konjugerade skillnaderna inte kan förklaras genom förskjutning av konjugatet punkten, och förmodligen uppstå en inter hemisfäriska skillnad på partikel nederbörd där flödet av norrskens partiklar i ett fördjupat Abercrombie Stockholm Sweden omväxlande i norra och södra halvklotet. Fenomenet förekommer främst i natt sektorn, och växlingen perioderna är tiotals minuter till en timme Abercrombie London eller två. Observationerna kan vara ett tecken på beteendet hos magneto elektriska fält inriktade parallellt med jordmagnetiska fältet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker