You are here: Hem -  Abercrombie Sverige Online visat sig vara tillfredsställande Endast biologisk

Abercrombie Sverige Online visat sig vara tillfredsställande Endast biologisk

Abercrombie Sverige Online

Molekylära bilder och dynamik adsorbater på kolnanorör (CNT) elektron Abercrombie And Fitch Denmark sändare avslöjat hittills fältemission mikroskopi (FEM) är över efter en kort redogörelse av fältemissionsfenomen och förtjänst cnts som fältet emitter. De arter adsorberade på cnts är oorganiska och organiska vanliga gasformiga molekyler (H2, N2, O2, CO, CO2, CH4) och aluminium (Al) kluster. I fallet med N2 och CO2 molekyler, hantelformade bilder, speglar deras molekylära former, varit har observerat. För fallet med Al avsättning på cnts var FEM bilder avslöjar atom detalj av en Al-kluster med cubo-oktaedern struktur observerats. Diskussion om den rumsliga upplösningen i FEM för cnts föreslår den troliga observation av vissa atomstrukturer med en upplösning i storleksordningen 0,3 u0026 nbsp; nm. Miljön i Highveld i södra centrala Afrika är sådan att de flesta gräsmarker är bara tillfällig och spridningen av träd till gräsmark-'bush encroachment'-endast kontrolleras genom periodisk förbränning. Brand, den vanligaste verktyget för bush Abercrombie Sverige Online kontroll, är ineffektiv, manuell styrning är alltför krävande för arbetskraft, mekaniska kontrollmetoder är alltför dyra, och kemisk behandling har ännu inte visat sig vara tillfredsställande. Endast biologisk kontroll, med hjälp av getter, verkar lovande men ändå är impopulär. Det föreslås att spel-boskapsuppfödning, med hjälp av de naturliga blandade hjordar av betare och webbläsare, skulle vara en mer ekologiskt lämpligt sätt att producera ätliga protein än att bränna och bete. De Proposition meriter detaljerad omprövning.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker