You are here: Hem -  Billiga Abercrombie presenterar bevis från mikrodata som visar

Billiga Abercrombie presenterar bevis från mikrodata som visar

Billiga Abercrombie

Denna uppsats utmanar uppfattningen att svaga arbetsnormer gör generösa välfärdsstater ekonomiskt ohållbar. Jag utvecklar en dynamisk modell av familje överförda värden som har en laissez-faire jämvikt Abercrombie Fitch med starka arbetsnormer samexisterar med en social-försäkrings jämvikt med svaga arbetsnormer. Medan den förra har bättre incitament, inducerar den senare mer generations yrkesmässig rörlighet vilket förbättrar fördelningen av talang och bränslen tillväxt. Starka arbetsnormer uppstår som ett sätt för föräldrar att skydda sina barn från risken att sakna talang. Jag presenterar bevis från mikrodata som visar att generösa socialförsäkringar korrelerar med hög generations yrkesmässig rörlighet och att fler mobila individer stöder svagare arbetsnormer. Låt k vara ett fält komplett med avseende på en diskret värdering ν och G vara den k-holomorphic utrymme associerat till en k-split algebraisk torus. Låt Γ vara en Billiga Abercrombie diskret undergrupp av maximal rang i gruppen av k-rationella punkter G; ifall u0026 lt; img height = '18' border = '0' style = 'vertikal-align: bottom' width = '63' alt = '' title = '' src = 'http: //origin-ars.els- cdn.com/content/image/1-s2.0-0022314X85900095-si1.gif'u0026gt; är algebraizable, Cartier delare på T bestäms av k-meromorf theta funktioner på G. Låt E vara en k-rationell divisor på T, algebra motsvarar noll, och en vara en nolla cykel på T så att alla komponenter i ett ARE k-rationella. Det visar sig att Neron lokala korsningen symbol (E, a) kan beräknas från värdena i en k-meromorf theta funktion i samband med E.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker