You are here: Hem -  Emporia Abercrombie And Fitch de låga och sjunkande diskonteringsräntor som

Emporia Abercrombie And Fitch de låga och sjunkande diskonteringsräntor som

Emporia Abercrombie And Fitch

I denna uppsats visar jag att 'miljö' i sig kan ge en rigorös grund för de låga och sjunkande diskonteringsräntor som miljöaktivister tycks gynna i långsiktiga lönsamhetsberäkningar. Om det verkligen är en stiliserad faktum att vi går mot en värld där miljöutgifterna blir allt viktigare, kan det scenariot i sig avsevärt sänka sociala avkastningen. En formel är härledd för förhållandet mellan sociala privata diskonteringsräntor som en enkel funktion av två operativa miljöparametrar. Formeln används för att förklara varför den sociala avkastningen bör vara lägre än den privata takt och varför denna skillnad kallade 'miljö dra' mätt i termer av likvärdig avdunstning av nationalinkomsten-kan förväntas öka med tiden. Vi har konstruerat Abercrombie Köpenhamn en jäst artificiell kromosom (YAC) contig över kandidat hemokromatos genregionen. Denna contig omfattar 16 YACs från CEPH, Washington University, och ICI YAC bibliotek och täcker 4,5 Mb på 6p21.3-6p22. Den kompletta contig har begränsning kartlagt, vilket möjliggör exakta relationen mellan YACs som skall bestämmas och kartläggning av totalt 12 STS. Nio av dessa är mycket polymorfa STS som är nära kopplade till hemokromatos; denna serie ingår D6S265 och D6S1260, som omfattar de mest proximala och distala markörer kopplade till Emporia Abercrombie And Fitch HC. Detta är den första YAC-contig som spänner över hemokromatos kandidatregion, och den ger värdefull resurs material för kloning av denna och andra gener i regionen distalt till MHC klass I-komplexet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker