You are here: Hem -  Fitch Abercrombie Sweden antal faktorer och att rör med

Fitch Abercrombie Sweden antal faktorer och att rör med

Fitch Abercrombie Sweden

Bakgrund: Placenta accreta har uppskattats att komplicera ungefär en på 2500 leveranser, vilket resulterar i hög sjuklighet och dödlighet. Konservativ behandling av Placenta accreta har gjorts i vissa kliniska situationer när bevarande av livmodern och ytterligare fertil önskas. Argon strålen koagulator är en elektro enhet som används för hemostas under olika operationer. Vi redovisar dess användning i ett fall kompliceras av placenta accreta.Case: En 33-årig kvinna, gravida 2 punkt 1, med Placenta accreta behandlades med Argon strålen koagulator, och hemostas uppnåddes i nedre livmoder segment.Conclusion: I utvalda fall kan Argon strålen koagulator hjälpa konservativ behandling av Placenta accreta. Denna uppsats undersöker de tekniska problem som kommer att uppstå när förångare installationer av 100,000,000 gpd krävs. Det visar att förångare med värmeväxlartuber som ligger i de längsgående axel är att föredra för så stora anläggningar, att den potentiella fördelen att Abercrombie And Fitch Malmö minska fartygets bredd begränsas av ett antal faktorer och att rör med u0026 lt; img height = '30' border = ' 0 'style =' vertikal-align: bottom 'width =' 29 'alt =' 'title =' 'src =' http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0 -S0011916400801630-si1.gif 'u0026 gt;' - 1 'diameter i de längsta praktiska Fitch Abercrombie Sweden längder bör användas. En förutsägelse ges av ekonomiska fördelar resulte från att öka modulstorlek, och ett koncept för en stor anläggning är illustrerad och dess design är listade.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker