You are here: Hem -  Stockholm Abercrombie And Fitch vi att bevisa en uttrycklig dimension

Stockholm Abercrombie And Fitch vi att bevisa en uttrycklig dimension

Stockholm Abercrombie And Fitch

I denna uppsats kommer vi att bevisa en uttrycklig dimension formel för de hyper lösningar till en klass av holonomic u0026 lt; img height = '13' border = '0' style = 'vertikal-align: bottom' width = '15' alt = ' 'title =' 'src =' http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0001870802000993-si2.gif 'u0026 gt; -Moduler. Denna dimension formel kan betraktas som en Stockholm Abercrombie And Fitch högre dimensionell analog av en Abercrombie Fitch Tröja vacker sats om ordinära differentialekvationer på grund Kashiwara (Masteruppsats, University of Tokyo, 1970) och Komatsu (J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Math. Sect. IA 18 (1971) 379). Under loppet av bevis, kommer vi att använda sig av en ny innovation av Schmid-Vilonen (Invent. Math. 124 (1996) 451) i representationsteori (i teorin om index satser för constructible kärvar). Huvud räkfisket i Patos lagunen, södra Brasilien, bedrivs med stuva nät och lätta bete. De djurslag är juvenil rosa räkor, Farfantepenaeus paulensis; de största komponenterna i bifångsten är den blå krabba, Callinectes sapidus, och den vita croaker, Micropogonias furnieri. I denna studie har vi räknat de biometriska relationer för dessa arter, och vi testade en bifångst reduktion enhet som bestod av ett rutnät placeras över öppningen av nätet. Utförandet av galler med utrymmen 25, 30 och 35 u0026 nbsp; mm mellan spjälorna bedömdes. Rutnätet med minsta avståndet var den mest effektiva för att minska bifångsterna. Denna enhet utesluter mogna individer från nätet, med försumbar förlust i räkproduktionen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker