You are here: Hem -  Sweden Abercrombie And Fitch att integrera information IIT Vi beskriver

Sweden Abercrombie And Fitch att integrera information IIT Vi beskriver

Sweden Abercrombie And Fitch

Medvetenhet resultat från tre mekanismer: representation genom bränning mönster i neurala populationer, bindning av representationer i mer komplexa representationer kallade semantiska pekare, och konkurrens mellan semantiska pekare för att fånga de viktigaste aspekterna av en organisms nuvarande tillstånd. Vi kontrast semantiska pekaren tävlingen (SPC) teori om medvetandet med hypotesen att medvetandet är förmågan hos ett system att integrera information (IIT). Vi beskriver datorsimuleringar för att visa att SPC träffar IIT tillhandahålla bättre förklaringar av viktiga aspekter av medvetandet: kvalitativa egenskaper, debut och rökavvänjning, förändringar i upplevelser, skillnader i typer i olika organismer, enhet och mångfald, samt lagring och hämtning. Syftet med denna pilotstudie var att observera både avslappnad och djupa andningsmönster i en bekvämlighet prov för att fastställa Abercrombie Stockholm Gallerian förekomsten av normal kontra felaktiga mönster av andning. Dessa observationer kombinerades sedan med respondenten svar på en enkät om smärthistorik för att avgöra om det finns Sweden Abercrombie And Fitch något samband mellan felaktig andning och muskuloskeletala smärtmönster. Om ett sådant samband kan göras, då föreslår vi att kliniker som arbetar med patienter med kronisk smärta kan ha förbättrats utfall när de vänder och korrigera felaktiga andningsmönster. Baserat på denna studie föreslås att inkludera utvärdering och behandling av felaktig andning vid rehabilitering av kroniska muskuloskeletala förhållanden, främst cervikal smärta.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker